Onze sponsors en partners

 

Velt

Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) is dé vereniging voor al wie milieuvriendelijk aan de slag wil in de tuin of keuken. Al meer dan 40 jaar promoot VELT gezond leven op het ritme van de seizoenen en dit met respect voor de natuur. Velt ondersteunt ook verschillende samentuinen in Vlaanderen. Torenoogst werkt als een werkgroep van Velt. 


Vlaamse Landmaatschappij

Torenoogst is één van de 19 projecten die in 2019 steun ontvingen van minister Joke Schauvliege in het kader van de projectoproep rond Volkstuinen. De nadruk van deze oproep lag op volkstuinprojecten met bijzondere aandacht voor bijen en biodiversiteit, de integratie van de voorstellen in een lokale voedselstrategie en de samenwerking met jongeren of welzijnssector.


Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, een initiatief van Indaver en de milieuorganisaties ABLLO en BBL, wil mensen, organisaties en bedrijven inspireren tot gedragsverandering door duurzame en vernieuwende projecten rond materialen- en energiebeheer te ondersteunen.


Stad Oostende

Stad Oostende is erg enthousiast over dit initiatief ‘van onderuit’ en ondersteunt het project financieel én praktisch. Het project past perfect in de visie van de Stad, die wil inzetten op stadslandbouw en korte keten projecten, onder andere via een pilootproject productief landschap (PPPL), waar deze samentuin helemaal in past.


Buitengoed

Buitenleven vzw werkt rond educatie, stadslandbouw en natuurontwikkeling in Oostende. Zij voorzien de co-financiering van €2500 en inhoudelijke steun vanuit hun jarenlange ervaring.

 

 

Onze partners:

 

FMDO vzw

FMDO vzw staat voor Federatie van Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties. Via het project ‘8400 TALENTEN’ ondersteunt de vereniging Torenoogst. Het project matcht enerzijds nieuwkomers die graag hun Nederlands willen oefenen en buurtbewoners willen leren kennen met anderzijds verenigingen of organisaties die beroep willen doen op vrijwilligers. Torenoogst heeft voor zowel de opbouw als het onderhoud van de tuin af en toe vrijwilligers nodig en kan hiervoor aankloppen bij FMDO. 

Het project 8400 TALENTEN


De Studio

De Studio staat voor eigentijds secundair onderwijs dat jongeren inspireert. De lesaanpak is er sterk activerend en geïntegreerd vanuit meerdere vakken. Elke vrijdagnamiddag kiezen de leerlingen een workshop uit een reeks mogelijkheden. Eén van opties die aangeboden wordt is het meewerken aan het landbouwproject in zijn vele facetten. Er zouden dus wekelijks leerlingen komen meewerken in en aan de tuin.


Duinhelm

Duinhelm is een centrum voor begeleiding voor personen met een voornamelijk verstandelijke beperking in de regio Middenkust. Hun cliënten betrekken bij de samentuin past volledig in de missie en visie van de organisatie: een volwaardige deelname van haar cliënten aan de maatschappij. 


Samen DiVers

Samen DiVers is een onafhankelijke welzijnsorganisatie die projecten opzet met en voor etnisch-culturele minderheden met als doel een gelijkwaardig samenleven. Meewerken in de samentuin past hier perfect in.


Dyade

Dyade vzw is een dynamische vrijwilligersorganisatie in de regio Middenkust die allerhande activiteiten organiseert voor alle kinderen, jongeren en jeugdige volwassenen met een beperking. De aandacht gaat vooral naar jongeren die een beperkte toegang hebben tot het reguliere vrijetijdsaanbod. Deelnemen aan de samentuin past helemaal in de werking van de organisatie.

 

 

Onze sponsors:

 

  Calcule

  RDB Pallets

  Cool Solutions